Community struggles to make sense of Shavon Randle's death

Community struggles to make sense of Shavon Randle's death
Published: 10:06 PM CDT July 2, 2017