Instant Live 8: 'The Stache Patrol' ambushes PilatesBarre