XTO Energy to move jobs to Houston

XTO Energy to move jobs to Houston