North Korea says satellite 'failed to enter orbit'