White House photo shows President Obama skeet shooting